Data Sciences International (DSI)
1985 yılından bu yana araştırmalar için telemetrik çözümler üretmektedir.

DSI sistemi; transmitter, receiver ve bir bilgisayar programından oluşmaktadır.

Deney hayvanınız üstüne mikrocerrahi yöntemleriyle yerleştirmiş olduğunuz transmitter, aldığı kayıtları telemetrik radyo (AM) dalgalarıyla receivere ulaştırır. Receiver bu verileri ana sisteme taşır ve siz de program üzerinde tüm kayıtları izleyebilir, istediğiniz hesaplamaları yapabilir ve verileri yorumlayabilirsiniz. Deney hayvanınız normal yaşamına devam ederken anestezi ve stres etkisi olmadan, kablo karmaşası yaşamadan sürekli kayıt alabilirsiniz.

Bu sistem ile mouse, rat, rabbit, dog, pig, primate, sheep, horse, cattle, fish vb. hayvanlar üzerinden arterial pressure, venous pressure, left ventricular pressure, intra-ocular pressure, bladder pressure, kidney pressure, ECG, EEG, EMG, EOG, temperature, activity, solunum vb. parametreleri kayıt edebilirsiniz.

Tek bir transmitter, 3 potansiyel kaydı aynı anda yapabilmektedir. Aynı transmitterler kullanım süresi boyunca farklı hayvanlar üzerine yerleştirilebilmektedir. Her bir sistem 16 kanala kadar kayıt alabilmektedir. Sistemi daha verimli ve daha uzun süre kullanabilmek amacıyla transmitterler manyetik bir switch sayesinde dilediğiniz zaman kolayca açılıp kapatılabilir. Bu da gereksiz pil tüketimini önlemektedir. Süre bitiminde transmitterlerin pili değiştirilip tekrar kullanılabilmektedir.

Daha geniş bilgi için www.datasci.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.