• ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
 • ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 • BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • BEZMİ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
 • BİLİM ÜNİVERSİTESİ
 • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
 • BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ
 • DOĞA KOLEJİ
 • DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
 • GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ
 • HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DETAE)
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 • MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
 • MEHMET AKİF ERSOY KALP DAMAR HASTANESİ
 • MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 • NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • ORDU ÜNİVERSİTESİ
 • OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ
 • SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ
 • ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
 •